Print this page
Kepaniteraan

Kepaniteraan

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

 

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT FUNGSIONAL PANITERA PENGGANTI

 1. Pejabat Fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada Pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Fungsional Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi :
  • Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan
  • Pelaksanaan pencatatan proses persidangan
  • Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan
  • Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan
  • Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi
  • Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum  

 

                                                                                                                                                                       PENGADILAN TINGGI

                                                                                                                                                            TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

 

                                                                                                                                                                              K  E T U A

 

 

                                                                                                                                                                   H. OYO SUNARYO, SH., MH.
                                                                                                                                                                 NIP. 19580610 198503 1 001

 

Read 3232 times Last modified on Thursday, 04 March 2021 12:12
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments